GYM & GYMPA! 1:a oktober öppnar vi för träning i våra lokaler i Stockholm.

07 sep

Information Gym & Gympa

1:a oktober öppnar verksamheten.

Gymmen är utan restriktioner men alla förväntas uppföra sig med respekt och hålla avstånd enligt FHM:s rekommendation. Hygien är högt prioriterat, d.v.s. att redskap rengörs efter användande.

De som innehade gymaccess på sitt passerkort kommer att få den period de hade valt, lagd till kortet med nytt startdatum per den 1:a oktober.

 

Gympan startar med de pass som ledarna hinner starta upp. Se information på respektive sektions hemsida under shbfritid.se

Deltagande i de pass som hålls ska bokas i kalendern på samma sätt som tidigare.