Handelsbankens Idrotts- och Fritidsförening hanterar säkerheten kring sina medlemmars personuppgifter med största respekt och hänsyn. På denna sida beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplats för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

 

Vilka uppgifter lagrar vi och hur länge?

De uppgifter som lagras är de fält som medlemmarnas anmälningsformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

 

Ändamålet med insamlingen

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och/eller avsluta medlemskap i föreningen samt för statistiska ändamål.

 

Ta del av, ändra eller radera den lagrade informationen

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter (avslut av medlemskap) när som helst.

 

Samtycke

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta vårt personuppgiftsombud. Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätten att klaga till styrelsens ordförande eller vice ordförande som är personuppgiftsansvariga.

 

Kontaktinformation:

Personuppgiftsombud

Namn: Michael Johansen E-post: mijo01@handelsbanken.se

 

Personuppgiftsansvarig

Handelsbanken IF, organisationsnummer: 802001-3598
Styrelseordförande: Mats Carlson, maca12@handelsbanken.se

Vice ordförande: Anna Blomstergren, anli41@handelsbanken.se