Johnny tipsar: Cykla till jobbet!

20 jan

Denna vinter när snön lyser med sin frånvaro i stora delar av landet kan ännu fler av oss cykelpendla vilket är bra både för oss själva och miljön. I en studie från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, publicerad i Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports 2019, har rörelse- och levnadsvanor hos 318 000 svenskar i åldrarna 18 till 74 år studerats. Forskarna har kommit fram till att medelålders män som cyklar till och från arbetet har mycket lägre risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar, även om pendlingen är så kort som mellan 5 och 19 minuter.

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2020/01/14/skriv-ut-cykelpendling-pa-recept/?fbclid=IwAR3qICrsFKeK8VVqnLqyJ8D3AKr-lpLDxPdA2VyZ1rcNh0EJ8DhYxdtz8u4