Ny ordförande i Handelsbanken IF

27 apr

I samband med Årsmötet i Handelsbanken IF den 14:e april valdes Anna Blomstergren som ordförande efter Mats Carlson som hade undanbett sig omval. Som ny medlem i styrelsen efter Josefine Wibom, som också undanbett sig omval, valdes Gina Willén in.

Årsmötet förflöt lugnt och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året som tyvärr mest präglats av Coronapandemin. Styrelsen hoppas att alla medlemmar fortsätter hålla ut och hålla avstånd men förhoppningen är att alla sektioner kan återuppta sina aktiviteter under hösten. Styrelsen riktade ett extra stort tack till de sektioner som lyckats hålla igång verksamheten trots omständigheterna.

Föreningens verksamhetsberättelse finns att läsa här på hemsidan under ”Om oss”.