Handelsbankens Jaktklubb

Nyheter
Evenemang
Om sektionen

Vill du skjuta i simulator?


08 feb 17:00
Skjutsimulator Grevgränd 3

Ta Jägarexamen

Avgiftsbelagd

13 feb 18:30
Skype

Handelsbankens Jaktklubb är en sektion under Handelsbankens Fritids- och Idrottsförening, HIF, och har som ändamål att befrämja jaktintresset hos de anställda i Handelsbankskoncernen. Detta ändamål söker klubben tillgodose genom att erbjuda sina medlemmar bland annat jakttillfällen, övningsskytte,  studiebesök och annan utbildning.

Utbildning 
I klubbens regi hålls återkommande kurser i Jägarexamen. Nyutexaminerade jägare bereds sedan fortlöpande praktisk och teoretisk utbildning inom ramen för klubbens löpande verksamhet.

Aktiviteter  
Under jaktsäsongen håller klubben jakter på sjöfågel, rådjur, älg, kronhjort, vildsvin och hare.
Under övrig tid bjuder klubben på flertal tillfällen till övningsskytte med såväl kul- som hagelgevär.

Ambitionen är vidare att årligen hålla minst en s k Pubafton där medlemmarna får åhöra föredrag samt utbyta jaktliga erfarenheter under trivsamma former.

Ny jaktagenda publiceras i juli för kommande jaktår.

Simulatorskytte och luftgevärsskytte 
Vi ger möjlighet att träna upp ditt skytte. Detta är även en mycket trevlig aktivitet för dig som vill ordna ett kundevent.
För bokning kontakta Joakim Canclini.

Välkommen!

Ordf. Anna Carlfors Tingstedt, anca19, tel. ankn. 11359