Längdskidor

Nyheter
Evenemang
Om sektionen
Inga evenemang hittades

Längdskidsektionen anordnar resor och träningstillfällen på flera orter under året för medlemmar i HIF. T.ex. i början av februari Evertsberg utefter Vasaloppsspåret, Torsby skidtunneln om intresse finns eller Orsa Grönklitt i början av december men även träningar på hemmaplan om snöläget så tillåter,  rullskidsträningar i mån av intresse.

För mer information, tips och idéer:

Ordf. Olle Hjelte, olhj01, tel. +46 270426761